Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Fresh Tandartsen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Fresh Tandartsen wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Fresh Tandartsen worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. De functionaris gegevensbescherming van Fresh Tandartsen is de heer Patrick Lankhaar, bereikbaar via e-mail privacy@freshtandartsen.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 15-12-2018

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde

gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering

van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en

gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of

waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens en factuuradres
 • IP-adres

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis

van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is

voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende

doeleinden:

 

 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven
 • Het inloggen op uw account
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het versturen van een nieuwsbrief
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
 • Het beantwoorden van een ingevuld contactformulier.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Fresh Tandartsen verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten in opdracht zijn en onder gezag en instructie van Fresh Tandartsen uitgevoerd mogen worden. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.

 

Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, Fresh Tandartsen hanteert de volgende bewaartermijnen.

 

Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.

Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van uw verzoek of klacht.

Transactiegegevens: 5 jaar waaronder afgenomen producten en diensten.

Financiële gegevens: 7 jaar conform de hiervoor wettelijk geldende termijn.

Medische gegevens: 15 jaar conform de hiervoor wettelijk geldende termijn.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Binnen de praktijk hebben wij een privacy en  securitybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Fresh Tandartsen toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Tevens hebben alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich verplicht tot geheimhouding.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites

van derden. Fresh Tandartsen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partijen

Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn

informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden

opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de

bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende

soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 

 • Permanente cookies:

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek

op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden

ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies

kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds

uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik

van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de

instellingen van uw browser.

 

 • Sessie cookies:

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u

met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk

aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch

verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

 • Analytische cookies:

 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen.

Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van

uw browser.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u

kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook

kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de

gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een

verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de

gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons

een e-mail te sturen aan privacy@freshtandartsen.nl.

Wij streven ernaar om binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze

wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom

aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de

hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 15-12-2018

 

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring ?

Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Fresh Tandartsen Rotterdam B.V.

Laan der Continenten 182
2404 WE Alphen aan den Rijn
Emailadres facturatie: rotterdam@inkoopfacturen.nl

Tandartsen aan de Nieuwe maas

Openingstijden:

 • maandag
  08:00 - 17:00
 • dinsdag
  08:00 - 17:00
 • woensdag
  08:00 - 17:00
 • donderdag
  08:00 - 17:00
 • vrijdag
  08:30 - 16:30
 • zaterdag
  Gesloten
 • zondag
  Gesloten

We zijn telefonisch niet bereikbaar tussen 12:00 en 13:00 i.v.m. lunchpauze.

Adres:

Tandartsen aan de Nieuwe Maas Rotterdam
Stieltjesstraat 118
3071 JX, Rotterdam

Contact:

Telefoon: 010- 485 01 01
info@tandartsenaandenieuwemaas.nl